BVPŽ KODAI – KLASIFIKATORIUS

Puslapyje pateikiami naujausi BVPŽ kodai, kurie skirti apibūdinti viešojo pirkimo objektą. Pasirinkite norime kategoriją klasifikatoriuje arba naudokitės paiešką įvesdama raktažodį ar BVPŽ kodą

Kodas Pavadinimas
03000000Žemės ūkio, ūkininkavimo, žvejybos, miškininkystės ir susiję produktai
09000000Naftos produktai, kuras, elektra ir kiti energijos šaltiniai
14000000Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai
15000000Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai
16000000Žemės ūkio mašinos
18000000Drabužiai, avalynė, lagaminai ir jų priedai
19000000Odos ir tekstilės gaminiai, plastiko ir gumos reikmenys
22000000Spaudiniai ir susiję produktai
24000000Chemijos produktai
30000000Biuro ir skaičiavimo mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus baldus ir programinės įrangos paketus
31000000Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. Apšvietimas
32000000Radijo, televizijos, komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga
33000000Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos produktai
34000000Transporto įranga ir pagalbiniai transportavimo gaminiai
35000000Apsaugos, gaisrų gesinimo, policijos ir gynybos įrenginiai
37000000Muzikos instrumentai, sporto prekės, žaidimai, žaislai, rankdarbiai, meno kūriniai ir jų priedai
38000000Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius)
39000000Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai (išskyrus apšvietimo) ir valikliai
41000000Surinktas ir išvalytas
42000000Pramoninės mašinos
43000000Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinos bei įrenginiai
44000000Statybinės konstrukcijos ir medžiagos; pagalbiniai statybos gaminiai (išskyrus elektros prietaisus)
45000000Statybos darbai
48000000Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
50000000Remonto ir priežiūros paslaugos
51000000Montavimo paslaugos (išskyrus programinės įrangos)
55000000Viešbučių, restoranų ir mažmeninės prekybos paslaugos
60000000Transporto paslaugos (išskyrus atliekų išvežimo transportą)
63000000Papildomosios ir pagalbinės transporto paslaugos; kelionių agentūrų paslaugos
64000000Pašto ir telekomunikacijų paslaugos
65000000Komunalinės paslaugos
66000000Finansinės ir draudimo paslaugos
70000000Nekilnojamojo turto paslaugos
71000000Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos
72000000IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos
73000000Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
75000000Administravimo, gynybos ir socialinės apsaugos paslaugos
76000000Paslaugos, susijusios su naftos ir dujų pramone
77000000Žemės ūkio, miškininkystės, sodininkystės, akvakultūros ir bitininkystės paslaugos
79000000Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, spausdinimo ir apsaugos
80000000Švietimo ir mokymo paslaugos
85000000Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos
90000000Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos
92000000Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos
98000000Kitos bendruomeninės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo paslaugos

BVPŽ kodai – plačiau

BVPŽ (bendrasis viešųjų pirkimų žodynas) kodus sudaro žodynas iš daugiau nei 9000 skirtingų kodų. Pagrindinis žodynas grindžiamas medžio struktūra, kurią sudaro 8 skaitmenų kodas. Kiekvienas apibūdina skirtingą prekių, darbų ar paslaugų objektą.

Perkančiosios organizacijos turėtų stengtis kuo tiksliau surasti jų pirkimui tinkamą kodą. Nors kai kuriais atvejais perkančiosioms organizacijoms gali tekti pasirinkti kelis kodus, svarbu skelbimo apie pirkimą pavadinimui pasirinkti vieną kodą. Jei BVPŽ yra netikslus, perkančiosios organizacijos turėtų remtis kategorija, kuris geriau apibūdina jų numatomą pirkimą – bendresnį kodą, kurį galima atpažinti, nes jame yra daugiau nulių.

Daugiau informacijos apie BVPŽ kodus galite ieškoti oficialiame Europos Sąjungos viešųjų pirkimų puslapyje: https://simap.ted.europa.eu/web/simap/cpv