BVPŽ KODAI 2022

Puslapyje pateikiami naujausi BVPŽ kodai, kurie skirti apibūdinti viešojo pirkimo objektą. Pasirinkite norime kategoriją klasifikatoriuje arba naudokitės paieška įvesdama raktažodį ar BVPŽ kodą.

Puslapio apačioje rasite daugiau informacijos apie BVPŽ kodus ir kaip jais naudotis.

Kodas Pavadinimas
03000000Žemės ūkio, ūkininkavimo, žvejybos, miškininkystės ir susiję produktai
09000000 Naftos produktai, kuras, elektra ir kiti energijos šaltiniai
14000000Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai
15000000Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai
16000000Žemės ūkio mašinos
18000000Drabužiai, avalynė, lagaminai ir jų priedai
19000000Odos ir tekstilės gaminiai, plastiko ir gumos reikmenys
22000000Spaudiniai ir susiję produktai
24000000Chemijos produktai
30000000Biuro ir skaičiavimo mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus baldus ir programinės įrangos paketus
31000000Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. Apšvietimas
32000000Radijo, televizijos, komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga
33000000Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos produktai
34000000Transporto įranga ir pagalbiniai transportavimo gaminiai
35000000Apsaugos, gaisrų gesinimo, policijos ir gynybos įrenginiai
37000000Muzikos instrumentai, sporto prekės, žaidimai, žaislai, rankdarbiai, meno kūriniai ir jų priedai
38000000Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius)
39000000Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai (išskyrus apšvietimo) ir valikliai
41000000Surinktas ir išvalytas
42000000Pramoninės mašinos
43000000Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinos bei įrenginiai
44000000Statybinės konstrukcijos ir medžiagos; pagalbiniai statybos gaminiai (išskyrus elektros prietaisus)
45000000Statybos darbai
48000000Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
50000000Remonto ir priežiūros paslaugos
51000000Montavimo paslaugos (išskyrus programinės įrangos)
55000000Viešbučių, restoranų ir mažmeninės prekybos paslaugos
60000000Transporto paslaugos (išskyrus atliekų išvežimo transportą)
63000000Papildomosios ir pagalbinės transporto paslaugos; kelionių agentūrų paslaugos
64000000Pašto ir telekomunikacijų paslaugos
65000000Komunalinės paslaugos
66000000Finansinės ir draudimo paslaugos
70000000Nekilnojamojo turto paslaugos
71000000Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos
72000000IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos
73000000Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
75000000Administravimo, gynybos ir socialinės apsaugos paslaugos
76000000Paslaugos, susijusios su naftos ir dujų pramone
77000000Žemės ūkio, miškininkystės, sodininkystės, akvakultūros ir bitininkystės paslaugos
79000000Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, spausdinimo ir apsaugos
80000000Švietimo ir mokymo paslaugos
85000000Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos
90000000Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos
92000000Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos
98000000Kitos bendruomeninės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo paslaugos

BVPŽ kodai ir viešieji pirkimai


Kas yra BVPŽ kodai?

BVPŽ yra junginio „bendrasis viešųjų pirkimų žodynas“ trumpinys. Dažniau naudojama sąvoka – „BVPŽ kodai“. (angliškai CPV – Common Procurement Vocabulary)

BVPŽ kodai naudojami viešųjų pirkimų procese visose Europos Sąjungos šalyse. Jie naudojami nusakyti viešojo pirkimo sritį. Taip į tam tikrus „krepšelius“ kategorizuojamas kiekvienas viešasis pirkimas.  BVPŽ kodus turi žinoti tiek perkančiosios organizacijos, tiek tiekėjai.

Trumpai apžvelkime, kaip kiekviena iš šių pusių susiduria su BVPŽ kodais:

PERKANČIOSIOS ORGANIZCIJOS

Pirkėjai, prieš vykdant bet kokį pirkimą, turi tiksliai įvertinti, kokios veiklos srities jis yra ir pagal tai pasirinkti tinkamą BVPŽ kodą ar kelis jų. Paprastai jis įrašomas pirkimo dokumentacijoje. Kai pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – jį reikia pasirinkti ir sistemos menu – prieš paskelbiant pirkimą.

Pavyzdys, kaip atrodo priskirtas prie pirkimo BVPŽ kodas

BVPŽ kodas priskirtas prie konkretaus pirkimo

TIEKĖJAI

Įmonės, teikiančios prekes, paslaugas ar darbus viešajam sektoriui  naudoja BVPŽ kodus siekiant rasti tinkamos veiklos pirkimus.

Kadangi pirkimų per dieną paskelbiama daugiau nei 100, tiekėjai turi žinoti savo srities BVPŽ kodus ir pagal juos filtruoti pirkimus. Taip siekiama, kad tiekėjai efektyviai galėtų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

BVPŽ kodų standartas yra naudojamas visoje Europos Sąjungoje, todėl ta pačia sistema galite ieškoti pirkimų ir kitose šalyse.

Lygiai taip pat, kaip pirkimai, BVPŽ kodai naudojami viešųjų pirkimų planams, ataskaitoms, sutartims ir kt. susijusiai viešųjų pirkimų informacijai. Tai reiškia, kad žinodami tinkamus sau BVPŽ kodus galite ieškoti ir kitos aktualios informacijos

Pavyzdys, kaip CVP IS sistemoje tiekėjai gali pasirinkti dominantį BVPŽ viešųjų pirkimų paeiškai

BVPŽ kodo filtras, kuris skirtas tiekėjams ieškoti pirkimų

APIE ŽODYNĄ PLAČIAU

Žodyną sudaro sąrašas iš daugiau nei 9000 skirtingų kodų. Pagrindinis žodynas grindžiamas medžio struktūra, kurią sudaro 9 skaitmenų kodas.

Kiekvienas apibūdina skirtingą prekių, darbų ar paslaugų objektą. Kuo daugiau konkretus kodas turi skaitmenų nuo 1 iki 9 – tuo tikslesni pirkimo objektas. Kuo daugiau kode nulių – tuo bendresnis pirkimo objektas yra:

Pavyzdžiui: 

  • 4500000  – statybos darbai;
  • 45442121 – statinių dažymo darbai.

Norėdami susipažinti plačiau – šis video puikiai paaiškina, kas yra BVPŽ kodai ( informacija angliškai) :

BVPŽ klasifikatorius

BVPŽ kodų klasifikatorius, kurį pateikiame šiame puslapyje padės Jums rasti tinkamą veiklos kodą. Nesvarbu, ar Jūs esate tiekėjas, ar perkančioji organizacija.

Šis įrankis tinka visiems viešųjų pirkimų dalyviams. Nuolat tobuliname įrankį, todėl el. paštu  visada laukiame Jūsų komentarų – kaip galėtume dar labiau palengvinti BVPŽ kodų paiešką.

BVPŽ kodų parinkimas

Kaip parinkti tinkamą BVPŽ kodą?

Siekiant užtikrinti, kad kodas teisingas, reikėtų atlikti paeišką keliais būdais: Ieškoti pagal raktažodį, kuris apibūdani Jūsų pirkimą. Taip rasite visus kodus susijusius su pirkimu; Naršyti BVPŽ kodo medyje. Taip užtikrinsite, kad kodas iš tinkamos kategorijos; Patikrinti praeityje skelbtus pirkimus. Taip matysite, kaip tokie pirkimai buvo koduojami kitų perkančiųjų organizacijų.
Spauskite čia ir pradėkite ieškoti tinkamo kodo

Kodo parinkimas perkančiosioms organizacijoms

Perkančiosios organizacijos turėtų stengtis kuo tiksliau surasti jų pirkimui tinkamą kodą, kadangi nuo to priklauso, ar pavyks užtikrinti pirkimo sklaida. Taip pat ir skaidrumą.

 Kai kuriais atvejais perkančiosioms organizacijoms gali tekti pasirinkti kelis kodus. Jei BVPŽ yra netikslus, perkančiosios organizacijos turėtų remtis kategorija, kuris geriau apibūdina jų numatomą pirkimą – bendresnį kodą, kurį galima atpažinti, nes jame yra daugiau nulių.

Kodo parinkimas tiekėjams

Tiekėjams labai svarbu įsirinkti tinkamus BVPŽ kodus kasdieniniam pirkimų stebėjimui. Kuo daugiau veiklos sričių įmonė užsiima – tuo daugiau skirtingų kodų reikėtų pasirinkti ir  įtraukti į filtrus. Tiekėjai dažnai susidurai su pirkimų paieška:

  • Pasirinkdami per daug konkretų kodą – tiekėjai rizikuoja praleisti aktualų pirkimą (nes perkančioji organizacija gali parinkti kiek bendresnį)
  • Pasirinkdami per plačius kodus – tiekėjais sugaišta daug laiko, kadangi filtrai minimaliai susiaurina pirkimų kiekį. Kuo daugiau pirkimų tenka peržiūrėti – tuo labiau didėja rizika praleisti aktualų konkursą,

Kaip ir pirkėjams, rekomenduojame peržiūrėti praeityje skelbtus Jums aktualius pirkimus ir patikrinti, kokie BVPŽ kodai buvo dažniausiai naudojami. Pagal tai galėsite susidaryti sau reikiamą BVPŽ kodų rinkinį ir pagal jį kasdien tikrint pirkimus.

BVPŽ kodai  ir jų kategorijos –

Svarbu, kad visų pirmą būtų nustatytas pirkimo objektas – sutarties tipas. Tik įvertinus, ar tai prekės, paslaugos, ar darbai – galima rinktis tinkamą BVPŽ kodą. Prekės, paslaugos ir darbai yra atskiriami pirmais dviem BVPŽ kodo skaitmenimis:

BVPŽ prekių kodai – nuo 03xxxxxx iki 44xxxxxx; 48xxxxxx

Šiais skaiteminimis prasideda kodai, kurie naudojami bet kokių prekių įsigjimui.

BVPŽ darbų kodai– 45xxxxxx

Kai kodas prasideda skaitmenimis 45 – vadinasi apibūdinami statybos ir kiti darbai.

BVPŽ paslaugų kodai – nuo 50xxxxxx iki 98xxxxxx

Šie skaitmenys reikšia, kad bus įsigijiamos paslaugos. Taigi – pateikiame kelis pavyzdžius –

Įsigijant kompiuterinę įranga reikėtų kodo ieškoti iš prekių kategorijų. Kai atliekami bet kokie statybos darbai, reikėtų kodo ieškoti iš 45xxxxxx kategorijos. Kai teikiamos kompiuterių paslaugos – reikėtų kodo ieškoti paslaugų kategorijose.

BVPŽ kodai 2022

Kokie 2022 metais galiojantys BVPŽ kodai?

Šis klasifikatorius yra parengtas pagal naujausią BVPŽ kodų redakciją, todėl 2022-tais metais juo galima naudotis ir jokių neatitikimų nebus. Paskutinė BVPŽ kodų rinkinio versija buvo atnaujinta 2008-09-07.

Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas ir Viešųjų pirkimų tarnyba

VPT (Viešųjų pirkimų Tarnyba) nėra atsakinga už BVPŽ kodų sąrašų redagavimą ar jų parinkimą pirkimo metu. Visgi VPT yra atsakinga už kontrolę ir atsakingų pusių edukaciją. Tai reiškia, kad:

  • Tikrina, kaip tikslingai perkančiosios organizacijos parenka reikiamus kodus;
  • Leidža mokomąją medžiagą apie tikslingą kodavimą

Šie veiksmai atliekami siekiant efektyvinti sistemą bei išvengti skandalų, kai perkančioji organizcija parenka netinkamus bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodus, kad pirkimo nerastų kiti tiekėjai ir sudalyvautų tik norimas pirkėjo tiekėjas.

NUTS kodai  ir jų paskirtis

Kartu su BVPŽ kodais, Europos Sąjunga patvirtino NUTS kodus, kurie yra skirti regionams nusakyti. Tai reiškia, jeigu Jus domina pirkimai, kurie bus vykdomi tik konkrečiame regione – galite pasirinkti NUTS kodą ir susiaurinti savo paiešką.

Pavyzdžiui tiekėjas domisi tik Klaipėdos pirkimais, jis gali stebėti pirkimus pagal LT023 kodą.

Visi Lietuvos NUTS kodai:

LT0

LT01

LT011

LT02

LT021

LT022

LT023

LT024

LT025

LT26

LT027

LT028

LT029

Lietuva

Sostinės regionas

Vilniaus apskritis

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

Alytaus apskritis

Kauno apskritis

Klaipėdos apskritis

Marijampolės apskritis

Panevėžio apskritis

Šiaulių apksritis

Tauragės apskritis

Telšių apskritis

Utenos apskritis

Taip apibūdinti visi Europos Sajungos šalių regionai.

Svarbiausios nuorodos:

Daugiau informacijos apie BVPŽ kodus galite ieškoti oficialiame Europos Sąjungos viešųjų pirkimų puslapyje: https://simap.ted.europa.eu/web/simap/cpv

Dažniausiai užduodami klausimai

BVPŽ yra junginio „bendrasis viešųjų pirkimų žodynas“ trumpinys. Dažniau naudojama sąvoka – „BVPŽ kodai“. (angliškai CPV – Common Procurement Vocabulary)
Siekiant užtikrinti, kad kodas teisingas, reikėtų atlikti paeišką keliais būdais: Ieškoti pagal raktažodį, kuris apibūdani Jūsų pirkimą. Taip rasite visus kodus susijusius su pirkimu; Naršyti BVPŽ kodo medyje. Taip užtikrinsite, kad kodas iš tinkamos kategorijos; Patikrinti praeityje skelbtus pirkimus. Taip matysite, kaip tokie pirkimai buvo koduojami kitų perkančiųjų organizacijų.
Spauskite čia ir pradėkite ieškoti tinkamo kodo
Šis klasifikatorius yra parengtas pagal naujausią BVPŽ kodų redakciją, todėl 2021-tais metais juo galima naudotis ir jokių neatitikimų nebus. Paskutinė BVPŽ kodų rinkinio versija buvo atnaujinta 2008-09-07