BVPŽ kodo paieška

Kas yra BVPŽ kodai?

Viešieji pirkimai – tai platus procesas, apimantis daugybę informacijos. Siekdamos supaprastinti šį sudėtingą procesą, perkančiosios organizacijos naudoja BVPŽ kodus (angliškai – CPV codes). BVPŽ – tai viešųjų pirkimų klasifikavimo sistema, kurioje naudojamas standartizuotas žodynas, padedantis viešųjų pirkimų specialistams nuosekliai klasifikuoti skelbimus apie pirkimus, o tiekėjams ir perkančiosioms organizacijoms – lengviau rasti skelbimus. Šiame straipsnyje bus paaiškinta, kas yra CPV kodai, išnagrinėti jų teikiami privalumai, pateikti žingsniai, kaip juos surasti ir taikyti, ir patarimai, kaip veiksmingiau naudoti BVPŽ kodus.

BVPŽ kodai viešuosiuose pirkimuose

BVPŽ kodai tampa vis svarbesni viešųjų pirkimų srityje. Labai svarbu, kad visos dalyvaujančios šalys suprastų, kaip tinkamai naudoti šiuos kodus ir visapusiškai juos įtraukti į viešųjų pirkimų procesus. Prieš gilindamiesi į tai, kaip naudoti BVPŽ kodus, pirmiausia aptarkime, kas jie yra ir kodėl jie svarbūs.

Kas yra BVPŽ kodai ir kodėl jie svarbūs?

BVPŽ reiškia Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną. BVPŽ kodai – tai raidiniai ir skaitmeniniai kodai, kuriuos valdžios institucijos naudoja per viešuosius pirkimus įsigyjamoms prekėms, paslaugoms ir darbams apibūdinti. Jie formatuojami taip: juos sudaro aštuoni skaitmenys, po kurių eina trumpas aprašymas. Jie klasifikuojami pagal UNSPSC (Jungtinių Tautų standartinį produktų ir paslaugų kodą).

Naudodamos BVPŽ kodus, organizacijos gali efektyviau klasifikuoti ir nustatyti pirkimo galimybes. Dėl to perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams lengviau ieškoti atitinkamų konkursų pasiūlymų, o pramonės sektoriuje duomenys tampa tikslesni ir išsamesni. Tai taip pat leidžia užtikrinti geresnę komunikaciją tarp pirkėjų ir tiekėjų, nes BVPŽ kodas pateikia tikslią prašomo produkto ar paslaugos specifikaciją.

Kaip tiksliai atrodo BVPŽ kodas?

BVPŽ kodas yra raidinis skaitmeninis kodas, sudarytas iš 8 skaitmenų, naudojamas valdžios institucijų perkamų prekių, paslaugų ar darbų rūšiai nurodyti. Šiuos kodus dar galima suskirstyti į 3 dalis – pagrindinę antraštę, skyrių ir grupę. Kiekvieną dalį sudaro du skaitmenys, o visam kodui priskiriami 8 skaitmenys.

BVPŽ apibrėžimas

BVPŽ kodas nurodo perkamą (-as) prekę (-es) ir sukuria standartizuotą viešųjų pirkimų sutarčių klasifikavimo sistemą. Kiekvienas BVPŽ kodas atitinka vieną prekę arba paslaugą, o kiekvienas kodas pradedamas nuo pagrindinio klasifikavimo lygio ir prireikus gali būti sudėtingesnis. Pavyzdžiui, konkursui, kuriame ieškoma kanceliarinių prekių, gali būti suteiktas BVPŽ kodas `44000000-2`, kuris apima tokias prekes kaip popierius, aplankai, segtuvai, rašikliai ir kt.

Kaip organizuojami BVPŽ kodai?

BVPŽ kodai skirstomi į tris pagrindines kategorijas, vadinamas antraštėmis (pirmieji 2 skaitmenys), skyriais (kiti 2 skaitmenys) ir grupėmis (paskutiniai 4 skaitmenys). Pagal antraštes kodai skirstomi į plačias sritis, pavyzdžiui, „darbai“ arba „prekės“, o skyriai žymi konkrečias subkategorijas, pavyzdžiui, „statybos darbai“ arba „biuro reikmenys“. Galiausiai grupės nurodo konkrečius kiekvieno poskyrio elementus, pavyzdžiui, „cementas“ arba „popierius“.

BVPŽ naudojimo privalumai

Akivaizdu, kad BVPŽ kodų svarba ir su jų naudojimu susiję privalumai yra akivaizdūs. Apžvelkime kai kuriuos BVPŽ kodų privalumus:

Sistemingas viešųjų pirkimų skelbimų klasifikavimas

Naudodamos BVPŽ kodus, perkančiosios organizacijos gali tiksliai ir sistemingai klasifikuoti viešųjų pirkimų skelbimus. Tai palengvina potencialių tiekėjų paiešką, susijusią su atitinkamais konkursais, ir supaprastina pasiūlymų teikimo procesą.

Tiekėjams ir perkančiosioms organizacijoms lengviau rasti skelbimus

Naudodamiesi BVPŽ kodais tiek tiekėjai, tiek perkančiosios organizacijos gali lengvai ieškoti viešųjų pirkimų skelbimų ir filtruoti nereikšmingus skelbimus. Taip pagerinamas paieškos tikslumas, taupomas laikas ir ištekliai.

Pagerina duomenų tikslumą ir išsamumą

Galiausiai BVPŽ kodai leidžia užtikrinti didesnį duomenų tikslumą ir išsamumą viešųjų pirkimų procesuose. Pateikiant tikslią prašomo produkto ar paslaugos specifikaciją, nekyla pavojus, kad bus neteisingai interpretuojami ar dviprasmiški.

BVPŽ kodų naudojimas

Dabar, kai nustatėme BVPŽ kodų svarbą ir jų naudojimo naudą, pereikime prie praktinių jų naudojimo veiksmų.

Tinkamo BVPŽ kodo paieška

Sėkmingam BVPŽ kodų taikymui viešųjų pirkimų procesuose labai svarbu rasti tinkamą kodą. Dėl šios priežasties svarbu suprasti įvairias turimas priemones ir šaltinius tinkamam kodui surasti.

Viena iš naudingiausių priemonių yra Europos Komisijos Viešųjų pirkimų žodyno tarnyba, kurioje galima naudotis išsamia BVPŽ kodų biblioteka.

BVPŽ kodų naudojimo taisykles

Valdžios institucijos turi užtikrinti, kad rengdamos skelbimus apie pirkimą laikytųsi BVPŽ kodų naudojimo taisyklių. Visų pirma jos turi atkreipti dėmesį į išsamumą ir prireikus priskirti kelis kodus.

Skelbimuose apie pirkimą turėtų būti nurodomi tik bent vienu lygiu gilesni kodai nei pati antraštė. Pavyzdžiui, vietoj antraštės „Darbai“ su kodu `0`, skirtu statybos projektui, skelbime turėtų būti naudojamas konkretesnis kodas, pavyzdžiui, `21100000-3 – Pastato statybos darbai`. Kuo konkretesnis kodas, tuo tikslesnis bus pranešimas.