BVPŽ kodo paieška

Viešieji pirkimai

Šis straipsnis Jums padės geriau suprasti, kas yra „viešieji pirkimai“ ir kaip jie vykdomi.

Viešieji pirkimai – kas tai?

Viešųjų pirkimų procese terminas „viešasis pirkimas“ reiškia skelbimą, kurį viešina perkančioji organizacija (įmonė, kuri veikia iš valstybės lėšų), norėdama  įsigyti prekes, darbus ar paslaugas savo veiklai. Viešasis pirkimas skirtas pakviesti tiekėjus dalyvauti ir pateikti savo pasiūlymus. Viešieji pirkimai susideda iš kelių etapų: lėšų planavimas, specifikacijos paruošimas, pirkimo paskelbimas, pasiūlymų gavimas ir vertinimas, nugalėtojo pasirinkimas ir sutarties pasirašymas. Pateikiame šių etapų aprašymas ir kitą informaciją apie viešuosius pirkimus.

Viešieji pirkimai ir jo etapai

Lėšų planavimas ir planuojamų viešųjų pirkimų suvestinės paruošimas

Šis etapas vykdomas metų pradžioje. Iki kiekvienų metų kovo 15 d. perkančiosios organizacijos turi suplanuoti savo biudžetą ir paskelbti ką, kaip ir kada planuoja šiais metais įsigyti. Suvestinė viešinama CVPP sistemoje . Su ja gali susipažinti kiekvienas, tiek visuomenė, tiek tiekėjai.

Techninės specifikacijos paruošimas

Artėjant reikalingos prekės, paslaugos ar darbų poreikio atsiradimui  – perkančioji organizacija turi paruošti techninę specifikaciją. Tiekėjams ji būtina, kadangi tai pagrindinis dokumentas, pagal kurį skaičiuojama pasiūlymų kaina. Dažniausiai ji yra skelbiama kartu su pirkimo dokumentais, tačiau tam tikrais atvejais gali būti ir viešinama dar prieš pirkimo konkursą (kai organizacijos nori gauti tiekėjų pasiūlymus dėl specifikacijos koregavimo) 

Viešojo pirkimo paskelbimas arba apklausos vykdymas

Kai jau turimos ir suplanuotos lėšos, paruošta specifikacija ir kiti dokumentai – vykdomas pirkimo skelbimas. Tai tiesiog visos informacijos apie planuojamas įsigyti prekes, paslaugas ar darbus paviešinimas. Kiekvienas tiekėjas gali patikrinti, kas yra perkama. Jeigu pirkimo vertė yra nedidelė (iki 10 tūkst. Eur) pirkėjas gali viešai pirkimo neskelbti, o tiesiog el. paštu apklausti norimus tiekėjus.

Pasiūlymų gavimas ir vertinimas

Kai baigiasi pasiūlymo pateikimo terminas – pirkėjas vykdo pasiūlymų palyginimą pagal savo – iš anksto – numatytus kriterijus. Dažniausiai naudojamas mažiausios kainos kriterijus – t.y laimi tiekėjas pateikęs mažiausią kainą.

Nugalėtojo pasirinkimas ir sutarties pasirašymas

Šiame etape pagal numatytus kriterijus (mažiausios kainos arbas ekonominio naudingumo) pasirenkamas viešojo pirkimo nugalėtojas. Su juo pasirašoma paslaugų teikimo sutartis. Tuo tarpu taip pat skelbiamos Viešųjų pirkimų ataskaitos (ATN formos) ir sutartys bei viešinami tiekėjų komerciniai pasiūlymai. Po šio etapo, pagal numatytas datas prasideda prekių ar paslaugų teikimas arba darbų atlikimas.

BVPŽ kodai ir jų svarba viešiesiems pirkimams

BVPŽ kodai yra pagrindinis viešųjų pirkimų klasifikavimo pagal veiklos sritis įrankis. Perkančiosios organizacijos viešindamos savo pirkimą privalo parinkti tinkamą BVPŽ kodą, kadangi pagal juos vykdoma tinkamų viešųjų pirkimų paieška. Pvz. tiekėjas X užsiima statybos darbais, todėl jis ieškos pirkimų tik pagal BVPŽ statybos kodus. Parenkant BVPŽ kodus svarbu tikslumas, kadangi tai tiekėjams padeda nepraleisti svarbių pirkimų, o perkančiosioms organizacijoms pasiekti reikiamus tiekėjus. Viešųjų pirkimų tarnyba remiasi BVPŽ kodais analizuodama viešojo sektoriaus išlaidas ir kt. pjūvius pagal veiklos sritis.

Viešųjų pirkimų įstatymas ir taisyklės

Viešųjų pirkimų įstatymas yra pagrindinis dokumentas pagal kurį rengiamos įvairios taisyklės. Juo remiasi tiek perkančiosios organizacijos, tiek tiekėjai. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikia įvairių  įstatymo išaiškinimų, kurie padės suprasti viešųjų pirkimų niuansus.